Informace o nás    
 

   Lékař:  Mudr. Jana Novobílská

    

 • atestace Pediatrie I. stupně
 • atestace Alergologie, klinická imunologie
 • licence pro výkon samostatné lékařské praxe pro obor  Alergologie, klinická imunologie
 • diplom celoživotního vzdělávání ČLK
 • specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství
 • členka  české pracovní skupiny pro potravinové alergie dětského věku (PAPRSK)
 • členka projektu "DAFALL" - Databáze potravinových alergií dětského věku
 • spoluautorka -  monografie Potravinová alergie a intolerance (Mladá Fronta 2016)


      Předchozí pracoviště:

 • Ambulance Alergologie, imunologie Havířov
 • Dětské oddělení Nemocnice Vítkovice Ostrava (v minimálním úvazku doposud)

     

        Zdravotní sestra: Lenka Tkáčová Dis
   

 • SZŠ a VOZŚ Ostrava - Vítkovice: obor všeobecná sestra
 • SZŠ a VOZŠ Ostrava - Vítkovice: obor diplomovaná dětská sestra

   
     Předchozí pracoviště:

 • Dětské oddělení Nemocnice Ostrava - Vítkovice 2006 - 2020
 • dětská příjmová ambulance
 • odborné ambulance
 • staniční sestra dětského oddělení