Informace o nás    
 

   Lékař:  Mudr. Jana Novobílská

    

 • atestace Pediatrie I.stupně,
 • atestace Alergologie, klinická imunologie,
 • licence pro výkon samostatné lékařské praxe pro obor  Alergologie, klinická imunologie,
 • diplom celoživotního vzdělávání ČLK,
 • specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství,
 • členka  české pracovní skupiny pro potravinové alergie dětského věku (PAPRSK),
 • členka projektu "DAFALL" - Databáze potravinových alergií dětského věku,
 • spoluautorka -  monografie Potravinová alergie a intolerance (Mladá Fronta 2016).

 

      Předchozí pracoviště:

 • Ambulance Alergologie, imunologie Havířov.
 • Dětské oddělení Nemocnice Vítkovice Ostrava (v minimálním úvazku doposud).

        

        Sestra: Jana Zmeškalová

     

 • dětská sestra,
 • dosavadní pracoviště: Kojenecký ústav a Dětský domov pro děti do 3 let,
 • absolventka dvouletého certifikovaného kurzu pro sestry v oboru  Alergologie, klinická imunologie.